Jakie prawa ma ochroniarz?

Jakie prawa ma ochroniarz?

Ochrona osób i mienia to zagadnienie, które w wielu sytuacjach jest niezwykle ważne. Potrzeba na tego rodzaju usługi pojawia się w wielu branżach, które często nie są ze sobą w ogóle spokrewnione. Ochrona planu filmowego musi być elementem uwzględnionym w kosztach, a jednocześnie jest dość odległym aspektem od sprzedaży artykułów spożywczych. Nie trzeba przedstawiać tego, jak ważnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Oczywiście ten temat jest szeroki i może być rozumiany w różnorodnych kontekstach. Agencja ochrony osób i mienia zapewnia ją w jednej z najbardziej podstawowych form. 

Odnoszą się one wprost do zapewnienia nietykalności fizycznej oraz zabezpieczyć przed ewentualnymi kradzieżami lub uszkodzenia pewnych dóbr. Zastanówmy się jednak nad innym aspektem tego zagadnienia. Jakie prawa ma ochroniarz? To zagadnienie powinno być ciekawe przede wszystkim dla osób, które chcą skorzystać z usług firmy ochroniarskiej. Może jednak również zainteresować osoby postronne.

Skuteczne wykonywanie swojej pracy

W niektórych zawodach w ogóle nie trzeba zastanawiać się nad tym tematem. Specyfika danego zajęcia zawsze podlega pod pewne ramy prawne, ale nieraz wystarczające jest odnoszenie się do ustaw z zakresu finansów lub zapewnienia odpowiedniej jakości towarów czy usług. Praca ochroniarza jest jednak krótką drogą do sytuacji niebezpiecznych. Właśnie dlatego tak ważna jest znajomość praw. Szczególnie że może to ciekawić obydwa podmioty występujące w danej sytuacji. Ochroniarz musi wykonywać swoje zadanie, ale nie może przesadzić w wykorzystaniu pewnych środków. Z drugiej strony osoba, która jest poszkodowana, może rościć sobie prawo do odszkodowania. Oczywiście wiele wynika z kontekstu danej sytuacji i wiele z nich podlega interpretacji konkretnego przypadku. Ponadto ochrona VIP i planów filmowych to również występowanie innych trudności niż w ramach zabezpieczenia ogromnego koncertu. Co jednak należy do prawa ochroniarza? Co z kolei będzie jego nadużyciem?

Wykorzystanie środków adekwatnych do sytuacji

Przede wszystkim warto odnieść się do adekwatności formy w stosunku do potrzeby. Trudno stwierdzić, że logiczne jest wyciągnięcie broni palnej, gdy ktoś nadepnął nam na stopę. Większe zagrożenie może powodować nieco więcej możliwości po stronie ochroniarza. Istotnym aspektem jest właśnie adekwatność. Pamiętajmy jednak, że istnieją pewne sztywne granice, których nie można przekraczać, ponieważ wykraczają one poza ramy prawne.

Czy ochroniarz może użyć siły fizycznej?

Ochrona fizyczna mienia to odpowiedzialne stanowisko, a nadal daleko mu do zapewnienia bezpieczeństwa konkretnym osobom. W niektórych przypadkach może okazać się, że użycie siły fizycznej jest jedyną skuteczną metodą wyeliminowania zagrożenia. Czy jednak jest to dozwolone w ramach pracy ochroniarza? Okazuje się, że tak. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ochroniarz może obezwładnić agresora lub skorzystać z kajdanek. Czy to oznacza, że osoba pracująca w tym zawodzie może bezkarnie używać siły fizycznej? Oczywiście, że nie i chociaż nawet wykorzystanie paralizatora lub gazów łzawiących w niektórych sytuacjach będzie uzasadnione, nie jest to prawdą w ramach każdej sytuacji, która może się pojawić.

W jakich sytuacjach możliwe jest wykorzystanie siły fizycznej przez ochroniarza?

Przedstawmy w skrócie sytuacje, w których wykorzystanie siły może być uzasadnione. Pamiętajmy jednak o regule adekwatności. Ochroniarz może wykorzystać siłę fizyczną, gdy jego obowiązkiem jest ochrona zdrowia swojego lub innej osoby. Oczywiście przedstawiciele agencji ochroniarskiej rzadziej mają do czynienia z takimi sytuacjami, ale występują również inne i bardziej adekwatne. Bezpośredni zamach na mienie również może być wystarczającą przyczyną. Ważną sytuacją w ramach tej kategorii jest również uniemożliwienie ucieczki przestępcy.

Czy ochroniarz może korzystać z broni palnej?

Istnieją sytuacje, w których ochroniarz może skorzystać z broni palnej. Po pierwsze musi on jednak posiadać stosowne uprawnienia. Po drugie potrzeba wykorzystania tak niebezpiecznego środka pojawia się rzadko. W Polsce w wielu sytuacjach trudno później dowodzić swoich praw i tym samym często pojawia się strach przed wykorzystaniem broni palnej. W przypadku zagrożenia życia lub poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia wykorzystanie tego rodzaju ochrony może być jednak uzasadnione. Pamiętajmy, że istnieje uzasadnienie wykorzystania pistoletu, gdy napastnik próbuje odebrać pracownikowi ochrony broń palną.

Podsumowanie

Ochroniarz nie powinien być bezradny i w praktyce rzeczywiście nie jest. Wszystko jest oczywiście dokładnie regulowane przez prawo. Odnosi się to przede wszystkim do adekwatności zastosowanego środka do danej sytuacji. Prawo reguluje stosunki pomiędzy ochroniarzem a napastnikiem. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że pracownik ochrony może wykorzystać siłę fizyczną. Musi to być jednak uzasadnione w kontekście danej sytuacji. Podobnie wygląda kwestia wykorzystania broni palnej. Podstawą jest jednak posiadanie stosownych uprawnień. Ponadto znacznie rzadziej wykorzystanie broni będzie uzasadnione. Czasem będzie to jednak możliwe i nie będzie związane z poniesieniem konsekwencji prawnych.