Usługi prawnicze - na czym polegają?

Usługi prawnicze – na czym polegają?

Usługi prawnicze – na czym polegają? Prawo to rozległa dziedzina, która wymaga ogromnej i rzetelnie zdobytej wiedzy. Zapis przepisów, zależność pomiędzy poszczególnymi artykułami i ustawami jest niezrozumiała dla przeciętnego człowieka, dlatego usługi prawnicze cieszą się ogromną popularnością oraz prestiżem społecznym. Aby jak najlepiej poruszać się w konkretnej tematyce, prawnicy specjalizują się w konkretnych jego dziedzinach.

Najważniejsze gałęzie prawa wewnętrznego w Polsce to: cywilne, administracyjne i karne. Wyróżnia się również: rodzinne, finansowe, pracy, państwowe (konstytucyjne), gospodarcze i finansowe. Natomiast usługi prawnicze polegają na szeroko pojętym doradztwie oraz reprezentowaniu klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej. W tym artykule przedstawiono bliżej dwa aspekty prawa rodzinnego, mianowicie alimenty i opiekę nad dziećmi oraz prawo spadkowe. 

Prawo rodzinne

Obszar rodzinny związany jest z kwestiami majątkowymi, które można ustalić między małżonkami właściwą umową, zawieraną przed zamążpójściem lub w trakcie trwania związku małżeńskiego. Ważnym aspektem prawa rodzinnego jest również podział majątku przeprowadzany z powodu rozwodu. Rozpad związku to niezwykle trudny i stresujący czas dla obojga małżonków. W niektórych przypadkach wiąże się również z poważnymi konfliktami, dlatego wymaga od prawnika nie tylko ogromnej wiedzy merytorycznej, ale również inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności mediatorskich i komunikacyjnych. W trakcie trwania rozprawy rozwodowej ogromną rolę odgrywa wsparcie ze strony prawnika oraz zaufanie do jego działań, zapewniające klientowi poczucie bezpieczeństwa.

Alimenty i opieka nad dziećmi

Obowiązek alimentacyjny to następna kategoria związana z prawem rodzinnym. Usługi prawnicze mogą dotyczyć zarówno negocjowania wysokości alimentów, jak i starań o ich obniżenie. W związku z tym z adwokatem mogą współpracować osoby, które ubiegają się o przyznanie alimentów (lub ich opiekunowie), jak i te, które zobowiązane są do ich zapłaty. Usługi prawnicze obejmują w tym zakresie: negocjowanie wysokości alimentów, tworzenie pism w sprawie o ich ustalenie, a także podejmowanie działań prowadzących do ich sprawnego egzekwowania. Prawo rodzinne dotyczy również ustalania opieki rodzicielskiej. Zadaniem prawników jest mediowanie między małżonkami, tworzenie pism procesowych, a w niektórych przypadkach także ubieganie się o ograniczenie lub całkowite pozbawienie kogoś władzy rodzicielskiej.

Polecamy uwadze:

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe obejmuje między innymi sytuacje odrzucenia lub przyjęcia spadku, podając określone kryteria dla każdej z możliwości. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że osoby ubiegające się o spadek mogą dążyć do unieważnienia testamentu lub innych metod, działających na ich korzyść. Zapisy z testamentu, jak i dziedziczenie w linii prostej nie jest ostatecznym gwarantem uzyskania majątku czy pieniędzy po zmarłym, ponieważ w momencie otwarcia spadku dziedziczenie odbywa się w trybie warunkowym. Od tej chwili spadkobierca w ustalonym czasie może spadek przyjąć lub odrzucić. Odrzucenie spowodowane jest zwykle długami, jakimi obciążony jest spadek.

Usługi prawnicze - na czym polegają?
Usługi prawnicze – na czym polegają?

Natomiast przyjęcie spadku przebiega według dwóch schematów. Pierwszy polega na tym, że spadkobierca składa stosowne oświadczenie o przyjęciu spadku. Drugi natomiast, zwykle nieświadomy, polega na tym, że po upływie określonego w ustawie czasu spadek przyznawany jest automatycznie. Czas ten liczony jest od momentu, gdy spadkobierca dowiaduje się o istnieniu spadku i wynosi 6 miesięcy. Jeśli w ustalonym czasie spadkobierca nie wykona żadnego ruchu, to według prawa, spadek zostaje uznany. W związku z tym osoby, które dążą do odrzucenia spadku, powinny złożyć stosowne oświadczenie w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od momentu pozyskania informacji o spadku. W przeciwnym razie stracą możliwość odrzucenia go i niezależnie od wysokości długów będą zobligowane do ich spłacania. Dokument potwierdzający przyjęcie bądź odrzucenie spadku można złożyć u notariusza  lub w sądzie. Różnice, które wynikają ze składania oświadczeń w sądzie lub u notariusza polegają głównie na długości procedury. W przypadku procesu sądowego okres ten znacznie się wydłuża, trzeba już czekać na sam termin wyznaczenia rozprawy i jej realizację. Natomiast złożenie wizyty u notariusza wymaga zaledwie jednej wizyty i zajmuje- w zależności od sprawy- od kilkudziesięciu minut do maksymalnie kilku godzin.

Podsumowując, usługi prawnicze to kompleksowe działania prawne realizowane przez samodzielnie działających prawników lub kancelarie prawne. Według wytycznych wskazanych przez Unię Europejską polegają na świadczeniu profesjonalnego doradztwa oraz reprezentowaniu klienta w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Ponadto przygotowywaniu niezbędnych projektów dokumentacji prawnej oraz aktów prawnych. Zakres pomocy uzależniony jest od konkretnej gałęzi tej nauki, realizowanych przez nią czynności oraz problemu z jakim zgłasza się konkretny klient.

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl