Detektyw prywatny - jakie usługi może wykonywać?

Detektyw prywatny – jakie usługi może wykonywać?

Z usług prywatnego detektywa korzystają głównie osoby, które przeżywają rodzinne dramaty np.: zaginięcie czy zdradę. Zdarza się również, iż z usług detektywa prywatnego korzystają także przedsiębiorstwa m.in  w celu sprawdzenia kontrahenta. Jednak jakie detektyw prywatny- usługi może wykonać w świetle prawa? 

Detektyw prywatny – usługi czym właściwie są?

Usługi detektywa prywatnego w Polsce są regulowane ustawą wg, której detektyw ma prawo do zbierania, przetwarzania oraz przekazywania wszystkich informacji o osobach przedmiotach i zdarzeniach których dotyczy zlecenie klienta. Ustawa o usługach detektywa prywatnego informuje także, iż wszystkie działania wykonywane podczas usługi detektywistycznej nie mogą w żaden sposób wkraczać w uprawniania innych jednostek m.in. policji czy prokuratury.

Zobacz także:

Najczęstsze sprawy usług detektywistycznych

Detektyw prywatny – usługi jakie są najczęściej? W jakich sprawach specjalizują się detektywi w Polsce? Najczęstszymi sprawami  prywatnych detektywów są sprawy osób przeżywających rodzinny dramat. Rzadziej z usług detektywistycznych korzystają firmy. W sprawach dotyczących osób prywatnych praca detektywa polega najczęściej na m.in. znalezieniu dowodów zdrady małżeńskiej oraz poszukiwaniu zaginionej osoby. Natomiast jeśli chodzi o wywiad gospodarczy to detektywi sprawdzają m.in. wiarygodność finansową  potencjalnego kontrahenta. 

Z usług detektywa prywatnego korzystają również firmy ubezpieczeniowe, które podejrzewają iż zgłoszona szkoda jest nieproporcjonalnie duża do zdarzenia czyli osoba zgłaszająca szkodę jest podejrzana o wyłudzenie odszkodowania. Z usług detektywa prywatnego korzystają również firmy, których marka jest bezprawnie wykorzystywana czyli udowodnienie nieuczciwej konkurencji.

Jak wygląda licencja detektywa?

Detektyw prywatny – usługi działają nie tylko na podstawie zwykłej działalności gospodarczej, lecz również na podstawie wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Każda firma oferująca usługi detektywistyczne musi posiadać również ważne OC swojej firmy- w razie jakiś niespodziewanych wypadków. Detektywi z zagranicy mogą wykonywać czasowo swoje usługi na terenie Polski, jednak muszą ten fakt zgłosić do ministerstwa spraw wewnętrznych.

Każda osoba, która chce wykonywać usługi detektywa prywatnego musi posiadać ważną licencję detektywistyczną, która jest wydawana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego policji. Aby osoba, mogła uzyskać licencję prywatnego detektywa musi spełnić szereg wymagań m.in. minimum 21 lat, wykształcenie średnie, niekaralność. Jednak nie są to  jedyne wymagania, osoba starająca się o licencję detektywa prywatnego w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o licencję nie mogła być zwolniona dyscyplinarnie np z: wojska, policji czy sądu. 

W trakcie wykonywania jakichkolwiek usług detektyw prywatny ma obowiązek okazania licencji na której znajdują się jego wszystkie dane personalne. Każdy detektyw również podlega okresowym badaniom psychologicznym oraz lekarskim.

Jeśli wobec prywatnego detektywa zostało wszczęte postępowanie karne o przestępstwie umyślnym to wtedy zostaje zawieszona jego licencja. Jeśli detektyw prywatny zostanie skazany za przestępstwo umyślne to wtedy licencja zostaje cofnięta.

Detektyw prywatny – usługi w praktyce czyli jak wygląda współpraca z detektywem

Współpracę z detektywem prywatnym należy zacząć od znalezienia odpowiedniego detektywa oraz sprawdzenia czy dany detektyw posiada licencję. Licencję można sprawdzić nie tylko na stronie MSW, lecz również na stronie Polskiego Stowarzyszenia Detektywów.

Osoba korzystająca z usług detektywa ma prawo żądać, aby jego działania były nie tylko etyczne, ale przede wszystkim zgodne z prawem. Bardzo ważne jest również to, iż ustawa o usługach detektywistycznych nakłada na każdą firmę detektywistyczną obowiązek zawierania z klientem umowy pisemnej. Jeśli umowa o usługę detektywistyczną dotyczy sprawy związanej m.in  postępowaniem karnym lub przestępstwem skarbowym to wówczas detektyw prywatny ma obowiązek zawiadomić właściwy organ śledczy o popełnieniu przestępstwa. 

Każdego detektywa prywatnego obowiązują przepisy dotyczące RODO- jeśli klient nie odbierze wszystkich dokumentów ze śledztwa to zostają one zniszczone. Jeśli natomiast w toku czynności detektyw wyrządził jakieś szkody to odpowiada za nie finansowo. W sytuacji jeśli detektyw prywatny poda klientowi nieprawdziwe informacje, to wtedy klient może dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. 

Klient, który skorzystał z usług prywatnego detektywa po zakończeniu zleconej sprawy otrzymuje pisemne sprawozdanie. W sprawozdaniu można znaleźć nie tylko opis sprawy, lecz również zakres oraz przebieg podjętych przez detektywa czynności oraz działań. Do sprawozdania zawsze dołączone są załączniki w postaci m.in. zdjęć, filmów.

Skorzystanie z usług detektywa prywatnego w bardzo wielu przypadkach jest jedyną możliwością, aby dowiedzieć się prawdy na zlecony przez klienta temat. Detektyw prywatny- usługi jest bardzo dobrym rozwiązaniem w wielu sytuacjach rodzinnych dramatów czy problemów firmowych.