Czym jest windykacja terenowa?

Czym jest windykacja terenowa?

Czym jest windykacja terenowa? Pojęcie windykacji terenowej nie kojarzy nam się zbyt dobrze. Powszechnie bowiem uważamy ją za narzędzie do egzekwowania spłaty zobowiązań. Niemniej jednak windykacja terenowa jest całkowicie zgodna z prawem. Co więcej, korzysta z niej bardzo wiele firm, a także instytucji pożyczkowych. Czym dokładnie jest windykacja terenowa? Kiedy powinniśmy z niej skorzystać? Odpowiadamy.

Windykacja polubowna

Ściąganie należności może przybrać formę windykacji polubownej bądź też sądowej. Windykacja terenowa jest rodzajem windykacji polubownej. Oznacza to, że może z niej skorzystać każda firma we własnym zakresie. Sama windykacja należności polega na przypominaniu dłużnikowi o fakcie powstania długu i konieczności dokonania zapłaty. W praktyce bowiem bardzo wiele firm nie reguluje swoich zobowiązań na czas. Również pożyczkobiorcy mają tendencję do tego, aby nie spłacać swoich długów. Bez względu na to, jaki jest powód powstania zaległości w płatnościach, wierzyciele mogą dochodzić swoich praw. Windykacja wierzytelności przynosi rezultaty, jeśli prowadzimy ją regularnie. Możemy tutaj skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej. Co ciekawe, kancelarie windykacyjne dosyć chętnie sięgają po narzędzie, jaką jest windykacja terenowa.

Czym jest windykacja terenowa?

Wiele osób kojarzy windykację terenową z odwiedzaniem dłużników przez windykatora. Rzeczywiście, w dużym skrócie właśnie na tym ona polega. Windykator przychodzi do domu dłużnika bądź do siedziby jego firmy. Oczywiście dłużnik ma go prawo nie przyjąć – wszystko tak naprawdę zależy od jego decyzji. Jeśli jednak zdecyduje się on wpuścić windykatora, to ten z pewnością przeprowadzi z nim rozmowę. Będzie ona dotyczyła przede wszystkim obecnego długu, jaki powstał na skutek nieregulowania zobowiązań. Firmy często bowiem doliczają karne odsetki za zwłokę w spłacie długu. Co więcej, windykator będzie chciał wiedzieć, dlaczego dłużnik nie płaci. Odpowiedź, jakiej ten udzieli, może mieć wpływ na dalsze postępowanie windykatora. Jeśli bowiem dłużnik w ogóle nie zamierza regulować swoich zobowiązań, to zwykle sprawa kierowana jest od razu do sądu. Czasami jednak przyczyna zwłoki leży w złej sytuacji finansowej dłużnika. Jeśli wykazuje on chęć dokonania spłaty, to wierzyciel może pójść mu rękę i zgodzić się na zapłatę ratalną. Wszystko jednak zależy od samej postawy dłużnika. Pamiętajmy, że windykacja terenowa musi przebiegać w zgodzie z prawem. Wierzyciel nie może więc zastraszać dłużnika, grozić mu, czy też go wyzywać. Wręcz przeciwnie – powinien on mówić spokojnie i wykazać się opanowaniem. Windykator powinien również wytłumaczyć dłużnikowi, z czym wiąże się nieregulowanie zobowiązań. Dłużnicy bowiem nie zawsze rozumieją, z czym wiąże się na przykład oddanie sprawy do sądu. Dotyczy to w szczególności osób fizycznych, które nie spłacają na czas zobowiązań pożyczkowych.

Co daje windykacja terenowa?

Przedsiębiorcy nie zawsze widzą sens przeprowadzania windykacji terenowej. Wydaje im się, że jest ona jedynie stratą czasu, a co więcej nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Niemniej jednak większość osób nie do końca zdaje sobie sprawę z zalet windykacji terenowej. Otóż przede wszystkim pozwala ona zadziałać na psychikę dłużnika. Rozmowa telefoniczna czy wymiana maili z wierzycielem nie zawsze robi na dłużniku wrażenie. Wydaje mu się, że jego osoba, z którą rozmawia, jest gdzieś bardzo daleko. Tymczasem jeśli odwiedza go w firmie lub mieszkaniu, to punkt widzenia dłużnika ulega zmianie. Co więcej, jeśli wierzyciel przychodzi osobiście lub wysyła przedstawiciela, to jest w stanie zrobić wiele, aby odzyskać pieniądze. Samo fatygowanie się do dłużnika świadczy o tym, że wierzyciel nie odpuści należnych mu środków finansowych. Windykacja terenowa pozwala również ocenić majątek, jakim dysponuje dłużnik. Ci najczęściej twierdzą, że nie mają pieniędzy na spłatę długu. Niemniej jednak może okazać się, że na podjeździe stoi nowe auto lub pracownicy firmy wykonują swoje obowiązki za pomocą wysokiej jakości sprzętu. Sami oczywiście nie może spieniężyć samochodu czy sprzętów dłużnika. Ma jednak do tego prawo komornik, który prowadzi egzekucję na podstawie wyroku sądowego. Wierzyciel, dzięki windykacji terenowej, może przekonać się, czy warto walczyć o swoje prawa w sądzie.

Samemu czy z pomocą?

Windykację terenową możemy prowadzić we własnym zakresie. Do dłużnika możemy pofatygować się sami bądź wysłać do niego naszego przedstawiciela. Może być nim prawnik, księgowy czy przedstawiciel handlowy. Pamiętajmy jednak, aby była to osoba godna zaufania i posiadała wiedzę na temat windykacji długów. Windykacją terenową zajmują się również profesjonalne firmy windykacyjne. Wbrew pozorom sięgają one po nią stosunkowo często. Profesjonalni windykatorzy zdają sobie bowiem sprawę z tego, jak wiele korzyści może im przynieść windykacja terenowa. Aby była ona efektywna, powinniśmy ją uzupełnić o windykację telefoniczną. Pamiętajmy też, że dłużnik zwyczajnie może nas nie wpuścić do siebie. Warto jednak zostawić adnotację o tym, że próbowaliśmy się z nim skontaktować.

 

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org
Karolina Seidel kancelaria prawa medycznego
ul. Saska 7E
03-968 Warszawa
511 098 052
www.adwokat-seidel.pl
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl