Dodatkowe ubezpieczenie OCP

Dodatkowe ubezpieczenie OCP

Przewoźnicy drogowi specjalizujący się w przewozie towarów, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie OCP. Co to jest? Otóż ​​OCP przewoźnika chroni go przed funduszami firmy w przypadku uszkodzenia towaru lub niedostarczenia towaru na czas. Z taką polisą ubezpieczyciel pokryje stratę, a właściciel ładunku otrzyma odszkodowanie.

Dostępnych jest wiele rozszerzeń, które zapewniają dodatkową ochronę, na przykład zapobiegają kradzieży cennych towarów. OCP przewoźnika to dobrowolna polisa ubezpieczeniowa, ale wielu wykonawców wymaga od przewoźnika posiadania takiej polisy na wypadek wypadku.

OCP dla przewoźników drogowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest ubezpieczone przez właściciela firmy transportowej w firmie ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale pomaga przyciągnąć nowych klientów, wzmacnia reputację firmy i sprzyja rozwojowi biznesu. OCP przewoźnika może zminimalizować straty związane z działalnością prowadzoną przez branżę transportową.

Istnieją dwa rodzaje OCP dla operatorów:

 1. Do transportu krajowego.
 2. Do wysyłki międzynarodowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie jest jednolite. Ubezpieczyciel uwzględnia w polisie przepisy prawa przewozowego, jeśli przewóz odbywa się na terenie Polski oraz konwencji CMR, jeśli przewóz odbywa się poza granicami Polski.

Dlaczego firma przewozowa powinna wykupić polisę OCP przewoźnika?

Mimo, że OCP przewoźnika jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obecnie jest to obowiązkowe dla firmy świadczącej usługi przewozu ładunków. Poszukując przewoźnika dla swojego ładunku, większość kontrahentów wybiera przewoźnika, który ubezpiecza przesyłkę. Wiedzą, że zwykłe ubezpieczenie OC (obowiązkowe) nie pokryje pełnej wartości szkody.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika staje się polisą bezpieczeństwa dla kontrahentów powierzających swoje produkty przewoźnikowi. Ale to nie jedyna korzyść, z zakupu tego typu ubezpieczenia korzystają również przewoźnicy, którzy dodają kredyt i zyskują ochronę finansową na wypadek szkody.

Jaka jest polityka OCP przewoźnika?

Przewoźnik przyjmuje towar do przewiezienia do odbiorcy i ma obowiązek zrekompensować utratę przewożonego towaru. Po zakupie polisy OCP przenosi ten obowiązek na ubezpieczyciela w zakresie uzgodnionym w umowie ubezpieczenia.

Podstawowe ubezpieczenie OCP przewoźnika obejmuje następujące szkody:

 1. Materialne – ubytek, ubytek częściowy, uszkodzenie przesyłki.
 2. Finanse – Dostawa towaru do odbiorcy z powodu opóźnienia.
Dodatkowe ubezpieczenie OCP
Dodatkowe ubezpieczenie OCP

Jest to uregulowane w prawie przewozowym – art. 83. Jeżeli do powyższego zdarzenia doszło z winy firmy transportowej, firma ubezpieczeniowa zrekompensuje właścicielowi ładunku. Jest to duże wsparcie dla biznesu, ponieważ przewoźnik nie poniesie strat finansowych na pokrycie ewentualnych strat.
Zasięg OCP dla w/w przewoźników można dowolnie rozszerzać, co wiąże się z wyższymi składkami, ale zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Jeśli towary łatwo psujące się są transportowane w systemie chłodniczym, sprzęt chłodniczy może ulec awarii, a jakość towarów może ulec pogorszeniu lub pogorszeniu. W polisie OCP znajduje się klauzula dotycząca uszkodzenia towaru na skutek automatycznego wyłączenia lub zwarcia generatora, a ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie właścicielowi towaru. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OPC przewoźnik powinien dokładnie zapoznać się z rozszerzoną ochroną i wybrać rozszerzoną ochronę odpowiednią dla konkretnego ładunku.

Kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci OCP przewoźnika?

Taką właśnie klauzulę wyłączającą zawiera zakład ubezpieczeń w polisie OCP danego przewoźnika. Co to oznacza dla firm spedycyjnych? Chodzi na przykład o transport żywych zwierząt, cennych rzeźb, obrazów i materiałów niebezpiecznych. Nie każda firma ubezpieczeniowa zgadza się na ubezpieczenie sprzętu AGD i RTV, więc można wykupić rozszerzoną polisę OCP. Zaniedbanie firmy spedycyjnej lub jej kierowcy jest podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania właścicielowi ładunku.

Zwolnienia mogą obejmować na przykład:

 • Awaria ciężarówki.
 • Prowadzenie samochodu bez niezbędnego zezwolenia.
 • Towar do transportu nie jest prawidłowo zabezpieczony.
 • Wysyłka do krajów nie objętych ubezpieczeniem OCP przewoźnika.
 • Zaparkuj pojazd w niedozwolonym miejscu.

Co wpływa na wysokość składki OCP przewoźnika?

 • Przychód osiągnięty przez przewoźnika w danym roku podatkowym.
  kwota pokrycia.
 • Liczba samochodów wymagających ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie ruchu drogowego krajowego i międzynarodowego.
 • Warunki dodatkowe — rozszerzone.

Jak uniknąć niewypłacania odszkodowania przez przewoźnika OCP?

Po pierwsze, przed zakupem polisy należy zapoznać się z OWU, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dzięki temu unikniesz problemu wypłaty odszkodowania w przypadku szkody. Koszt takiej polisy waha się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych rocznie.