Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Wpływ szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towaru ma ubezpieczenie OC przewoźnika. OCP nadaje się dla przewoźników drogowych zajmujących się głównie przewozem różnych towarów. Nie tylko chroni ładunek przed uszkodzeniem, na przykład w wyniku wypadku, ale także zabezpiecza ładunek w przypadku pożaru lub kradzieży.

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika jest dość szeroki. Ubezpieczenie OC jest polisą dobrowolną, ale bardzo ważną. Jaki jest zasięg terytorialny ubezpieczenia OC przewoźnika? Odpowiadamy w tym artykule i zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika – Najważniejsze informacje

Ubezpieczenie OC przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ dostępne jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego różnych towarów. Może to dotyczyć zarówno wysyłki krajowej, jak i międzynarodowej. Każdy przewoźnik powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC. Jeżeli przewożony towar ulegnie uszkodzeniu lub utracie, odpowiada on również za stratę.

Przedsiębiorcy świadczący usługi transportu krajowego są odpowiedzialni za transport na podstawie ustawy o transporcie. Z kolei osoby świadczące usługi transportu międzynarodowego odpowiadają za towar na podstawie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Warto wybrać ubezpieczenie OC przewoźnika, bo wtedy zyskujesz ochronę finansową na wypadek uszkodzenia lub zagubienia przesyłki.

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC przewoźnika
Ubezpieczenie OC przewoźnika

Przedmiotem ubezpieczenia w transporcie towaru jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe podczas transportu – od momentu odbioru do dostarczenia odbiorcy. Ubezpieczenie obejmuje głównie uszkodzenia mienia, w tym uszkodzenie lub utratę towarów oraz straty finansowe spowodowane opóźnieniami w wysyłce.

Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie, gdy zaginięcie, uszkodzenie lub strata ekonomiczna powstała z winy przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru nie z własnej winy. Warto wspomnieć, że ubezpieczenie przewoźnika jest dobrowolne zarówno w przypadku przesyłek krajowych, jak i międzynarodowych, ale warto je wybrać. Czemu? Nie tylko potencjalni klienci preferują takie firmy, ale w przypadku uszkodzenia w transporcie takie polisy zapewniają szybsze reklamacje.

Zasięg geograficzny polityki

Wykonując przewóz krajowy i zagraniczny należy wybrać ubezpieczenie – OC przewoźnika w transporcie krajowym oraz OC przewoźnika w transporcie międzynarodowym. Jeśli firma oferuje tylko przesyłki międzynarodowe i oferuje tylko częściowe trasy, np. przez Polskę, nie ma potrzeby kupowania OCPD dla przesyłek krajowych.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym dotyczy również odpowiedzialności za szkody wyrządzone w Polsce. jak to jest możliwe? Jest to również możliwe, jeśli transport odbywa się również po polskiej części trasy do granicy sąsiedniego kraju. Odpowiedzialność przewoźników drogowych w ruchu międzynarodowym mogłaby również objąć ochroną terytoria krajów wysokiego ryzyka.

Aby ustalić, jakiej polityki potrzebujemy, powinniśmy kierować się informacjami na liście przewozowym. W przypadku, gdy miejsce pochodzenia i przeznaczenia przesyłki znajduje się w Polsce, najlepszym rozwiązaniem jest wykupienie krajowego ubezpieczenia OC przewoźnika. Jednak gdy towary są wysyłane z Polski do innego kraju (lub odwrotnie), OCPD będzie mieć zastosowanie do przesyłek międzynarodowych.

Co to jest nawigacja przybrzeżna?

Żegluga przybrzeżna jest rozszerzeniem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym. Firmy, które tylko przewożą poza granice Polski, powinny rozszerzyć ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego na kabotaż. Jest to związane z wysyłką międzynarodową.

Co zawiera dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika?

Polityka OCP zawiera kilka ważnych informacji. Strona główna ubezpieczenia OC przewoźnika zawiera głównie informacje o ubezpieczonym i towarzystwie ubezpieczeniowym. Znajdziemy tam również zakres terminowy i geograficzny ubezpieczenia OCP, a także zasięg. Na pierwszej stronie znajdują się również informacje o tym, czy polisa OC przewoźnika jest nowa czy odnowiona.

Z kolei ubezpieczenie OC przewoźnika https://www.zwierzaki.net.pl/oc-przewoznika/ obejmuje informacje o terminach płatności, składkach i metodach płatności. Koszt ubezpieczenia OC przewoźnika zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W zależności od zasięgu całkowity koszt zakupu tego rodzaju ubezpieczenia może wynieść nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Umowy podpisywane są zazwyczaj na okres 12 miesięcy. Na ostateczny koszt polisy przewoźnika drogowego wpływ ma przede wszystkim zakres usług transportowych i ubezpieczeniowych.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/