Fizjoterapia najlepszą drogą do wysokiej sprawności

Prawidłowy stan zdrowia istotnie wpływa na codzienny komfort życia człowieka, dlatego tak istotny jest m.in. aktywny tryb życia oraz prawidłowa dieta umożliwiające utrzymanie właściwej kondycji fizycznej. Coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród ludzi aktywnych, jak i tych mniej zaangażowanych osób w uprawianie sportów cieszy się fizjoterapia. Wynika to m.in. z metod usprawniania ciała polegających na nieswoistym leczeniu za pomocą bodźców, odpowiadających za pobudzenie organizmu i przywrócenie prawidłowego stanu równowagi fizycznej i psychicznej.

Najpopularniejsze metody fizjoterapeutyczne

Fizjoterapia https://kursy-fizjoterapia.eu/ charakteryzuje się wieloma metodami, które poprzez różne sposoby dążą do tego samego celu, jakim jest usprawnienie ciała człowieka. Do najpopularniejszych metod fizjoterapeutycznych należą m.in.:

 • Masaż leczniczy – dzieli się ze względu na metodę wykonania, m.in. masaż podwodny, klasyczny, segmentarny lub wibracyjny. Stosowany jest jako uzupełnienie terapii leczniczej lub przygotowanie do innych zabiegów fizjoterapeutycznych.
 • Hydroterapia – zabieg polegający na zadawaniu bodźców przy wykorzystaniu wody o różnej temperaturze i ciśnieniu.
 • Kinezyterapia – polega na zastosowaniu różnych form aktywności fizycznej.
 • Termoterapia – polega na leczeniu energią cieplną, zarówno  wyższą od temperatury ciała, jak i niższą, tzw. ciepłolecznictwo lub zimnolecznictwo.
 • Balneoterapia – to metoda leczenia z wykorzystaniem naturalnych surowców. Dotyczy stosowania m.in. kąpieli leczniczych, inhalacji, płukania jam ciała lub kuracji pitnej.
 • Klimatoterapia – to głównie kąpiele morskie, kąpiele powietrzne, inhalacje z aerozolu morskiego lub kąpiele słoneczne oparte na właściwościach naturalnego środowiska przyrodniczego.
 • Magnetoterapia – zabiegi z wykorzystaniem technologii wykorzystującej pole magnetyczne.
 • Światłolecznictwo – to zabiegi rehabilitacyjne wykonywane przy użyciu promieniowania podczerwonego, nadfioletowego oraz widzialnego.

Wśród  metod fizjoterapeutycznych do najpopularniejszych zaliczane jest m.in. leczenie uzdrowiskowe, które realizowane jest na bazie zorganizowanego postępowania leczniczego prowadzonego w specjalistycznym uzdrowisku. Tego typu leczenie realizowane jest m.in. na podstawie naturalnych surowców leczniczych, metod fizykalnych oraz naturalnego klimatu.

 

Kto powinien skorzystać z fizjoterapii?

Fizjoterapia zalecana jest dla osób w każdym wieku, bez względu na stan zdrowia oraz kondycję fizyczną. To idealny sposób zarówno na doprowadzenie ciała do pełnej sprawności po przebytym urazie, jak i odbudowanie zdolności fizycznej po wytężonym wysiłku fizycznym. Istotne jest, aby podczas zabiegów fizjoterapeutycznych dbać o odpowiednią ilość składników pokarmowych dostarczanych do organizmu. Właściwa dieta jest niezwykle ważna podczas procesu leczenia fizjoterapeutycznego. Osoby odczuwające zmęczenie psychiczne mogą skorzystać z niezwykle popularnej metody fizjoterapii, jaką jest psychoterapia. Metoda ta pozwala zaakceptować chorobę oraz wspiera chorego w trudnej sytuacji. W procesie leczenia samo zażywanie leków nie zagwarantuje powrotu do sprawności, ponieważ tylko pełne i  świadome zaangażowanie pacjenta w proces leczenia może przynieść zamierzony efekt. Fizjoterapia zalecana jest również dla pacjentów wymagających przyjmowania leków na stałe, m.in. dla cukrzyków lub osób z niedoczynnością tarczycy. Istotne jest, aby zabiegi były dostosowane do przyjmowanych przez pacjenta leków, aby ich działanie nie było nasilone lub obniżone. Fizjoterapia jest uzupełnieniem rehabilitacji, dlatego nie można traktować tych pojęć zamiennie.

Poznaj koniecznie:

Kiedy stosować fizjoterapię?

Fizjoterapia ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej pacjenta, dlatego obejmuje przede wszystkim działania fizyczne. Z zabiegów fizjoterapeutycznych najczęściej korzystają osoby, które doznały urazów m.in. uszkodzenia stawu, złamania kości, urazu rdzenia kręgowego lub czaszkowo-mózgowego. Ponadto fizjoterapia zalecana jest dla pacjentów cierpiących na ból kręgosłupa, osteoporozę, zmiany zwyrodnieniowe czy choroby przewlekłe, tj. stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, astma, choroba Parkinsona czy mózgowe porażenie dziecięce. W związku z silnym oddziaływaniem fizjoterapii na układ krwionośny zaleca się stosowanie jej metod przed operacją kardiologiczną i po jej zakończeniu. Fizjoterapia obejmuje m.in.:

 1. Korekcję wad postawy.
 2. Fizjoterapię neurologiczną i ortopedyczną.
 3. Terapię narządów ruchu.
 4. Terapię bólów kręgosłupa i stawów.

Podstawowym celem metod fizjoterapeutycznych jest uśmierzenie bólu oraz wyeliminowanie stanów zapalnych, co skutkować ma poprawą sprawności organizmu oraz zapobieganiem nawrotów dolegliwości ograniczających sprawność narządów ruchu pacjenta. Z zabiegów fizjoterapii należy korzystać bezpośrednio po zabiegu już w szpitalu. Po leczeniu szpitalnym dalsze leczenie należy kontynuować m.in. w sanatorium, w przychodni rehabilitacyjnej, w szpitalu rehabilitacyjnym lub w gabinecie fizjoterapii. Zabiegi fizjoterapeutyczne powinien przeprowadzać wykwalifikowany fizjoterapeuta czuwający nad przebiegiem całego procesu leczenia.