Domy opieki - profesjonalna pomoc

Domy opieki – profesjonalna pomoc

Domy opieki – profesjonalna pomoc – rodziny seniorów mają wiele problemów z koniecznością zapewnienia seniorom nieraz całodobowej opieki. Warunki pracy i mieszkania to podstawowe bariery, z jakimi borykają się starsze gospodarstwa domowe. Opieka nad osobami starszymi wymaga zwiększonej czujności, dostępności i wiedzy na temat osób starszych i ich chorób.

Seniorzy

Dla wielu dom opieki wydaje się niefortunną koniecznością. Rodziny niechętnie umieszczają matki lub ojców w takich instytucjach. Efektem takiego podejścia jest depresja i stres, nie tylko dla opiekuna, ale także dla osób starszych. Opieka nad osobami starszymi może przynieść pozytywne rezultaty tylko wtedy, gdy rodzina jest gotowa na otrzymanie pomocy lub znalezienie miejsca, w którym starszy rodzic czuje się bezpiecznie i komfortowo.

Domy opieki - profesjonalna pomoc
Domy opieki – profesjonalna pomoc

Domy pomocy społecznej przygotowane są do całodobowego nadzoru mieszkańców, podawania leków, dbania o warunki sanitarne, w tym codzienne toalety. Zmotywowani zawodowo członkowie rodziny często nie mają siły, aby po zakończeniu pracy opiekować się takimi osobami.

Starsi ludzie mają problemy z pamięcią, takie jak choroba Alzheimera i demencja. W takim przypadku nieszczęściem może być pozostawienie starca samego w mieszkaniu. Upośledzenie pamięci może czasami prowadzić do agresywnych i ryzykownych zachowań. Pacjent może zranić się lub zniszczyć swoją własność. W miarę możliwości prywatny dom opieki monitoruje aktywność pacjenta i dba o jego zajęcia rekreacyjne. Ćwiczenia rehabilitacyjne, praca fizyczna czy słuchanie muzyki wpływają pozytywnie na nastrój pacjenta, sprawiając, że dom opieki staje się mniej smutnym i zacienionym miejscem.

Dom Pomocy Społecznej

Dobrym rozwiązaniem jest również państwowa agencja DPS, ale zazwyczaj do takich miejsc jest dużo kolejek, więc prywatne domy opieki wydają się być bardziej korzystne. Tam opieka nad osobami starszymi odbywa się w przyjaznej atmosferze, a odpowiedzialność za opiekę nad chorymi spoczywa nie na jednej osobie, ale na kilku. Pielęgniarki, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci lub terapeuci zajęciowi zarządzają wydatkami w odpowiedni i oparty na wiedzy sposób.

Domy opieki — profesjonalna pomoc

Domy opieki mają swoje koszty, ale dobre samopoczucie i komfort pacjenta są kluczowe. Zrozpaczona, przeciążona rodzina, zmagająca się z wyrzutami sumienia, nie może konkurować z profesjonalną kadrą.

Umieszczenie osoby starszej w takiej placówce wymaga stałego kontaktu z podopiecznymi. Dom opieki to nie magazyn, ale miejsce, w którym można godnie spędzić ostatnie lata życia. Dlatego ważne jest, aby rodziny utrzymywały regularny kontakt z bliskimi i okazywały szczerość za każdym razem, gdy odwiedzają.