Czym jest alkoholizm?

Czym jest alkoholizm?

Czym jest alkoholizm? Alkoholizm, alkoholizm, uzależnienie od alkoholu to nazwy nadawane regularnemu piciu alkoholu. Alkohol jest spożywany w celu uzyskania ulgi psychicznej lub w celu uniknięcia zdrowotnych konsekwencji odstawienia. Zaburzenie to obejmuje psychiczne i fizyczne uzależnienie od substancji psychoaktywnej alkoholu.

Czym jest psychiczne i fizyczne uzależnienie od alkoholu?

Uzależnienie psychiczne to potrzeba picia, aby poczuć się lepiej. Fizyczne objawy obejmują natomiast zwiększoną tolerancję na alkohol, nawracające epizody i utratę kontroli nad piciem (niemożność zaprzestania picia w czasie, w którym alkoholik zaplanował). Innym przejawem uzależnienia fizycznego jest zespół odstawienia alkoholu, który pojawia się po odstawieniu alkoholu.

Jak opisać alkoholizm?

Alkoholizm jest chorobą podstawową. Co to znaczy? Należy przez to rozumieć alkoholizm jako przyczynę rozwoju innych chorób. To też śmiertelna choroba. Nieleczona może prowadzić do śmierci. Ma swoje statystyki i definicje. Powoduje stopniowy spadek zdrowia. Jego pogłębianie następuje stopniowo. Utrzymuje się latami i wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Jak rozpoznać alkoholizm?

Jednoznaczne zdefiniowanie początku alkoholizmu może być trudne. Eksperci są zgodni, że wytyczenie granicy między piciem towarzyskim a chorobą jest problematyczne. Istotne są tutaj czynniki osobiste i wiele innych aspektów. Niektórzy pacjenci wychodzą na dłuższy czas bez pogorszenia stanu zdrowia. To samo dotyczy funkcji umysłowych. Niektórzy pacjenci od wielu lat prawidłowo spełniają swoje role społeczne, inni wymagają hospitalizacji w zakładach psychiatrycznych. W skrajnych przypadkach pacjenci mają obniżoną sprawność intelektualną przy zachowaniu odpowiedniego funkcjonowania społecznego. Można to ustalić jedynie za pomocą badań psychologicznych.

Czym jest alkoholizm?

Różnice znajdują również odzwierciedlenie w standardach życia społecznego. Niektórzy pacjenci prowadzą normalne życie: mają rodziny i domy, inni są bezdomni. Jest także źródłem wielu szkodliwych stereotypów, jednocześnie uniemożliwiając pierwszej grupie uznanie swoich problemów. Nadal istnieje opinia, że ​​alkoholizm dotyczy tylko osób zmarginalizowanych, a nie wyższych warstw społecznych. Tymczasem alkoholizm jest chorobą o kilku stadiach rozwoju objawów. Może być też różny dla różnych osób. Objawy stają się bardziej wyraźne, gdy problem się pogłębia. Nawet osoby postronne. Niestety, wraz z postępem choroby, pojawiają się również negatywne skutki. Nie tylko dla pijącego, ale także dla jego otoczenia.

Jakie są etapy rozwoju alkoholizmu?

Specjaliści wyróżniają cztery etapy alkoholizmu, do których należą: etap początkowy, pierwszy etap ostrzegawczy, drugi etap krytyczny i trzeci etap przewlekły. Każdy z nich ma tak zwane objawy osiowe. Co to znaczy? Są to objawy, których doświadczają wszyscy uzależnieni i które mają ważną wartość diagnostyczną. Do najważniejszych objawów osiowych należą: przepisywanie, tzw. pęknięcie błony, zmiana tolerancji na alkohol (wzrost na początku, spadek na końcu). Również klinowanie, czyli leczenie negatywnych skutków picia kolejną dawką alkoholu. Charakterystyczna jest również utrata kontroli nad piciem, zwłaszcza niemożność zaprzestania picia w dowolnym momencie. Pacjent nie jest w stanie przewidzieć, kiedy i ile wypije. Do tego dochodzi łańcuszek opilcze, który ciągnie się bez przerwy całymi dniami, a nawet miesiącami.

Co to jest trzeźwy alkoholik?

Czym jest alkoholizm?
Czym jest alkoholizm?

Myślimy o alkoholizmie jako o chorobie nieuleczalnej. Do tej pory, chociaż jest to dobrze poznane, nie znaleziono skutecznego leczenia. Może jedynie stłumić jej objawy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem picia. Obecnie stosowane są dwa zabiegi. Pierwsza to farmakologia. Najpierw detoksykujesz swoje ciało, co obejmuje usuwanie toksyn z organizmu. Można również wszyć wszywkę, co może mieć bardzo negatywne konsekwencje po spożyciu alkoholu. W pierwszej kolejności zalecana jest terapia alkoholowa. Stąd określenie trzeźwy lub niepijący. Aby rzucić picie, musisz rozwiązać wiele problemów, które go spowodowały. Wytrzeźwienie jest niezbędne do wyzdrowienia, rozwiązania wewnętrznych konfliktów i rozwoju osobowości.

Podsumowując, alkoholizm jest poważną chorobą związaną z uzależnieniem od alkoholu. Składa się z kilku następujących po sobie etapów pogłębiania, dlatego leczenie alkoholizmu warto rozpocząć już na początkowym etapie. Pozwala to uniknąć wielu negatywnych konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych. Nie ulega wątpliwości, że alkoholizm wpływa na wszystkie wyżej wymienione aspekty życia, obniżając ich jakość i ograniczając radość życia.